Stijlen

Wat is Traditionele Chinese Kungfu?:

Kungfu wil eigenlijk zeggen: “Tijd” en “moeite doen voor iets”. Als je tijd en moeite in iets steek werpt dat dikwijls zijn vruchten af, kortom je bouwt “skill”. Het woord Kungfu wordt in China dus niet alleen gebruikt i.r.t  martial arts.

Interne vs. Externe martial arts:

De traditionele Chinese martial arts zijn om het gemakkelijk te maken in 2 grote groepen onderverdeeld:

  1. Neijia Quan of Internal Boxing schools; begint met de focus op kwaliteit, “whole body power”, trage beoefening, defensief vechten.
  2. Waijia Quan of External Boxing schools; begint met de focus op kwantiteit, spierkracht, snelheid en aanvallend vechten.

Mijn school concentreert zich voornamelijk op de Neijia Quan of Internal Boxing vandaar de naam internalkungfu.nl.

Traditionele Chinese Interne Kungfu?:

Veel mensen vragen zich af waarom er in begin relatief traag wordt bewogen. Wel het antwoord daarop is simpel. Je wilt je bewust worden van je bewegingen om “whole body power” te leren gebruiken en dat kan enkel als je rustig beweegt. Alleen dan heb je de tijd om lichaamsblokkades te voelen en structurele verandering aan je houding aan te brengen. Veranderingen vragen tijd. !!!in de uiteindelijke applicatie van de vorm komt de snelheid wel aanbod natuurlijk!!!

Structuur: Structuur is heel belangrijk in Kungfu. Zonder structuur ben je als een huis zonder fundering. Dat kan er in begin heel mooi uitzien maar zal nooit de tand des tijds doorstaan. De focus ligt dan ook in begin op jezelf en je lichaam en niet op het ‘drillen’ van de vormen. Goede structuur is de verklaring waarom een klein mager mannetje immense kracht kan genereren en absorberen.

Rooting: Rooting wil zeggen dat je lichaam zo stevig op de grond staat alsof er wortels vanuit je voeten de grond in groeien. Goede structuur brengt Rooting omdat je lichaam kan ontspannen. Je lichaam kan enkel ontspannen als het een tijdje een beweging traag en bewust heeft uitgevoerd. Op die manier krijg je “muscle memory”; Je spieren/pezen onthouden wat ze in bepaalde omstandigheden moeten doen. Die spieren houden dan weer je geraamte in structuur. En Zo is de cirkel rond.

Intelligent boxing!:

“Jing, Qi, Shen” is een uitdrukking die je veelvuldig tijdens trainingen in China hoort. Samen met structuur en rooting is deze uitdrukking de een van de belangrijkste bouwstenen van Kungfu. Als je je “jing” essentie van wie je diep vanbinnen bent in contact brengt met je “Shen” intelligentie en je hart zal je als “Qi” persoon groeien! Op een ander niveau kan je het ook bekijken. Als je je lichaamsstructuur kan combineren met een bewuste intentie, is het resultaat sterke kungfu. Die intentie en bewustwording is uniek aan Aziatische bewegingsvormen en ontbreekt nagenoeg in meeste westerse trainingen.